Ferromagnetiskt material

Vanligtvis en metall vars atomers poler har förmågan att orienterar sig efter ett pålagt yttre magnetfält vilket göra materialet magnetiskt.

Ferromagnetiskt järn används bland annat som kärna i elektromagneter. Metallstaven omges av en elektrisk spole som skapar ett yttre magnetfält som sedan kraftigt förstärks genom ferromagnetiska materialet.

Järn
Om man inte direkt syftar på grundämnet Fe så menar man kol-legeringar på över 2%, vanligtvis mellan 3,5-4,5%, som gör att den ej är smidbar.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP