Hårt magnetiskt

Material som är relativt svåra att magnetisera och avmagnetisera. Används för att skapa premanentmagneter.

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP