Böjspänning

Uppstår av att motstående krafter placerade på sådant sätt att materialet böjs

Vid böjspänningar så utsätts materialets tvärsnitt för både tryckspänning och dragspänning. Ytan närmast den pålagda kraften utsätts för maximal dragspänning vilket minskar med avståndet från ytan tills man når skiktet med nollspänning, den sk elastiska böjningslinjen. Därefter växlar dragspänningen över till tryckspänning som ökar tills den når sin maximala tryckspänning vid motsatt ytan till den pålagda kraften.

Denna förekomst av både tryck- och dragspänning kan motverkas genom att addera motverkande krafter såsom att lägga på en dragspänning som minskar eller helt eliminerar förekomsten av tryckspänning.

Dragspänning
Uppstår av motstående krafter i linje riktade ifrån varandra
Läs mer
Tryckspänning
Uppstår av motstående krafter i linje riktade mot varandra

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP