Infiltration

Metod att få ett materials yta att penetreras och fylls med ett annat ämne.

Pulvermetall: Uppfyllnad av en sintrad detaljs porer med smält metall vilket öker hållfastheten. En metall med lägre smältpunkt används och detaljen infiltreras genom kapillärkraften.

Solid metall:
Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP