Borrtyper

Illustration av Borrtyper

Borrar nyttjas för att skapa cirkulära hål i olika material

Olika material kräver olika typer av utformning för olika typer av material.

Borrarna i illustrationen visar någar av de vanligaste typerna.

1 - Metallborr

2,3,4 - Träborrar

5 - Betongborr

6 - Kakelborr

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP