BCC

Illustration av BCC

Kubisk kristallstruktur där ickehörnatomen är centrerad inuti kuben.

BCC är akronym för Body Centerd Cubic. Kallad rymdcentrerad på svenska.

Metaller med BCC-struktur är tex:

- Krom
- α-Järn
- Niobium
- Vanadium

Andra kristallstrukturer är tex PC, FCC och HCP.

 

Läs mer på Jernkontoret.se

FCC
Kubisk kristallstruktur där ickehörnatomerna är centrerade på kubens sidor
Läs mer
HCP
Hexagonal kristallstruktur där ickehörnatomerna är centrerade mellan övre och nedre lagret av atomerna
Läs mer
Järn
Om man inte direkt syftar på grundämnet Fe så menar man kol-legeringar på över 2%, vanligtvis mellan 3,5-4,5%, som gör att den ej är smidbar.
Läs mer
PC
Kubisk kristallstruktur som består av endast hörnatomer
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP