Balk

Inom konstruktion avser man vanligtvis ett bärande element.

De vanligaste balktyperna är tillverkade av sk konstruktionsstål med syfta att som bärande golv-, tak- eller pelarelement skapa stommen för byggnationer.
De vanligast förekommande balktyperna är...

H-formade : HEA-balk / HEB-balk / HEM-balk

U-formade : U-balk / UPN-balk / UPE-balk

I-formade : IPE-balk / IPN-balk

Beroende på storlek och form kan balkarna tillverkas antingen genom svetsning eller rullformning utifrån stränggjutna blooms.

Blooms
Stränggjutna fyrkantämnen på 200x200mm till 400x400mm. Blooms vidareförädlas genom tex valsning och dragning till olika grövre profiler.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP