Draghållfasthet

Ett mått på hur stor dragkraft ett material kan utsättas för innan den uppnår brott.

Ett bredare begrepp som dock vanligtvis syftar till ett materials brottgräns.

Brottgräns
Mängden dragkraft ett material kan motstå innan brott uppstår.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP