Diffusion

I naturens strävan efter jämvikt så sker en naturlig spontan vandring av lösta ämnen i framförallt vätskor eller gas för att skapa en jämnt fördelad lösning i hela mediet. Även i metaller kan diffusion ske men då oftast i högre temperaturer, dock ej nödvändigtvis över smältpunkten.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP