Kavitation

Kavitation i en vätska uppstår då trycket i vätskan understiger dess ånbgildningstryck, dvs det tryck då vätskan övergår från flytande form till gasform. På detta sätt skapas små ångbubblor på detaljer nedsänkta i vätskan. Bubblor som kort därefter kollapsar då undertrycket försvinner. Denna sk implodering skapar en tryckvåg som slår mot detaljens ytan och har i många fall deformerande eller avverkande effekt.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP