Elektrisk kantavkännare

Illustration av Elektrisk kantavkännare

Verktygs som används för att avläsa arbetsstyckets position i förhållande till maskinens nollpunkt

De elektriska kantavkännarna ersätter allt mer de mekaniska kantavkännarna som mäter arbetsstyckets horisontell position. Dels för att de är mer lättanvända och tydligare visar beröringen av arbetsstycket, genom ljus och/eller ljud, samt att de även kan mäta arbetsstyckets vertikala positionen.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP