Coilbox

En uppsamlingsenhet där den förvalsade plåten rullas upp för att frigöra plats samt för att jämna ut värmen innan ändklippning och ytterligare nedvalsning till slutlig dimension

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP