Coilbox

En uppsamlingsenhet där den förvalsade plåten rullas upp för att frigöra plats samt för att jämna ut värmen innan ändklippning och ytterligare nedvalsning till slutlig dimension

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP