Eldfast

Ett materials förmåga att motstå påverkan av eld eller annan yttre hög värmekälla.

Ordet har lite olika betydlese för vilket material som berörs men generellt kan man säga att: 

Elfast metall = smältpunkt över ca 2 200°C
Eldfast plast = behåller sina egenskaper vid ca 500°C
Eldfast Keram = "mjukningstemperatur" på ca 1 500°C

 

Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP