Halv V-fog

Stumfog där ena sidan är vinkelrät och den andra fasad från topp tillbotten

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP