Härdbarhet hos stål

Ståls förmåga att svara på martensithärdning

Ju större härdbarhet desto tjockare detaljer kan genomhärdas.

Påverkas främst av stålets sammanstättning av legeringsämnen men även av mikrostrukturen där bland annat större austenitkornens storlek, innan släckning, leder till bättre härdbarhet.

Ett materials härdbarhet kan bestämmas genom ett så kallat Jominyprov eller Grossmanns prov.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP