Automatsvarv med frässpindel

Illustration av Automatsvarv med frässpindel

Förklaring på G

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP