Automatsvarv med frässpindel

Illustration av Automatsvarv med frässpindel

Förklaring på G

Ordlista

PC
PLC