Punch tap

Illustration av Punch tap

En specialutformad gängtapp för snabb gängning

Denna gängtapp går endast att använda i styrda maskiner då den med hög preciosion och kraft tryck ned i ett förborrat hål med en vridrörelse [1] vilket resulterar i två spiralformat diken längs hålets väggar. Därefter roteras tappen ett halvt varv [2] för att skära ut gängorna och dras/vrids sen tillbaka [3] så att skären åter igen följer de spiralformade spåren.

Metoden är mycket snabb men passar inte alla applikationer/mateiral då gängorna som skapas ej är kontinuerliga.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP