Basicitet

Slaggbasicitet definieras som kvoten av mängden basiska reagens mot mängden syra reagens

I metallurgin är slaggbasicitet definierat utifrån denna kvot. Den kvot som ger bäst resultat bestäms experimentellt. En hög basicitet innebär att stor mängd basiska reagens är närvarande.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP