Basicitet

Slaggbasicitet definieras som kvoten av mängden basiska reagens mot mängden syra reagens

I metallurgin är slaggbasicitet definierat utifrån denna kvot. Den kvot som ger bäst resultat bestäms experimentellt. En hög basicitet innebär att stor mängd basiska reagens är närvarande.

Ordlista

PC
PLC