Plugg- och Slitsfog

Illustration av Plugg- och Slitsfog

Sammanfogning där en två plåtar sammanfogas genom att övre plåtens fasade hål eller slits fylls med svets

Typer av fogberedningar visar en överblick på de vanligaste fogberedningarna.

Typer av fogberedningar
Vid sammanfogning av metaller så använder man sig av en uppsättning grundsymboler som beskriver hur själva fogen skall vara utformad
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP