Typer av fogberedningar

Illustration av Typer av fogberedningar

Vid sammanfogning av metaller så använder man sig av en uppsättning grundsymboler som beskriver hur själva fogen skall vara utformad

Det finns en mängd olika utformningar på dessa fogberedningar beroende på tex material, applikation och kvalitetskrav.

Några av de vanligast är:

1. I-fog
2. V-fog
3. Halv V-fog
4. Y-fog
5. Halv Y-fog
6. U-fog
7. J-fog
8. Radiefog
9. Halv radiefog
10. Kälfog
11. Flänsfog
12. Kantfog
13. Plugg- och Slitsfog

Flänsfog
Stumfog där båda sidorna försetts med en fläns som delvis eller helt smälts ner under svetsförloppet
Läs mer
Halv radiefog
Svetsfog där ena sidan är rakt och den andra sidan har en konvex radie ned till beröringspunkten
Läs mer
Halv V-fog
Stumfog där ena sidan är vinkelrät och den andra fasad från topp tillbotten
Halv Y-fog
Stumsvets där ena sidan är vinkelrät och den andra fasad halvvägs genom plåten
Läs mer
I-fog
Stumsvets där båda sidorna på fogen är parallella med varandra
Läs mer
J-fog
Stumsvets där ena sidan är vinkelrät och den andra fogen försetts med en rundad fasning en bit ned i materialets tjocklek
Läs mer
Kantfog
Svetsfog där två parallella plåtar svetsas samman längs kanten
Läs mer
Kälfog
Svetsfog där de två detaljernas vinkelräta ytor sammanfogas
Läs mer
Plugg- och Slitsfog
Sammanfogning där en två plåtar sammanfogas genom att övre plåtens fasade hål eller slits fylls med svets
Läs mer
Radiefog
Stumfog där båda sidorna har en konvex radie ned till beröringspunkten
U-fog
Stumsvets där båda sidorna på fogen försetts med en rundad fasning en bit ned i materialets tjocklek
Läs mer
V-fog
Stumsvets där båda sidorna på fogen är fasade från topp till botten
Läs mer
Y-fog
Stumsvets där båda arbetsstyckena förses med en vinklad fasning som formar ett Y när de sätts samman vilket avbildas i grundsymbolen
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP