Y-fog

Illustration av Y-fog

Stumsvets där båda arbetsstyckena förses med en vinklad fasning som formar ett Y när de sätts samman vilket avbildas i grundsymbolen

Fler typer av fogberedningar och grundsymboler

Bearbetningen av kontaktytorna för att skapa en optimal sammanfogning kallas för "Fogberedning".

Då sammanfogningen som på denna bild sker mellan materialämnena kallas det för en stumsvets.

Typer av fogberedningar
Vid sammanfogning av metaller så använder man sig av en uppsättning grundsymboler som beskriver hur själva fogen skall vara utformad
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP