Driftning

Illustration av Driftning

Utförs vanligtvis i en fleroperationsmaskin där ett specialanpassat verktyg pressas, under rotation, in i ett befintligt runt hål för att omforma detta.

Verktygets topp består av en skäregg som går längs hela toppkonturen. Verktyget är koniskt utformat och vinklat i förhållande till det förborrade hålets centrumlinje. Genom att verktyget bas är lagrat och kan rotera fritt så uppstår en vobblande rörelse vilket, medan vertygets trycks in i hålet, gör att skären växelvis avverkar innerytan av hålet och omformar detta enligt verktygets tvärsnitt.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP