Gänginsatser

Illustration av Gänginsatser

Insatser för att reparera eller skapa starkare gängor

Genom att borra och gänga ett hål i en större dimension än eftersträvat kan man montera en gänginsats för att uppnå den eftersträvade dimensionen.

Detta nyttjas antingen för att reparera en havererad gänga eller för att skapa en gänga som är starkare än vad som är möjligt att åstadkomma i arbetsstycket.

De tre vanligaste gänginsatserna är:

1. Helicoil
2. Keenserts
3: Time serts

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP