Bultsax

Illustration av Bultsax

Tång med klipp-käftar avsedd att klippa av hårdare stänger

Denna tång har en flerledad konstruktion vilket gör att klämkraften, som tänger genererar geom hävstångseffekten, mångdubblas.

Denna tång nyttjas vanligtvis för att klippa av grövre cylindriska föremål såsom hänglås eller bultar med hög hållfasthet.

Hållfasthet
Förmågan att hos ett material ta upp statiska och dynamiska laster utan att skadas
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP