Bågsåg

Illustration av Bågsåg

Såg avsedd för trä

Den vanligast förekommande sågen för att kapa smalare träd och grenar för hand.

Jämfört med en fogsvans så är tänderna grövre och ger en högra avverkningshastighet. Bladet är samtidigt håde tunnare och har lägre rygg vilket minimerar friktionen mellan bladet och den sågade ytan vilket annars får sågen att nypa fast, speciellt vid sågning i färskt trä.

Då bladet är tunt så krävs det att det monteras i en båg-ram som spänner bladet.

Sågen avverkar material i båda riktningarna.

Fogsvans
Såg avsedd för trä
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP