Bestickning

Summan av alla råmaterial som en ugn kontinuerligt eller charge-vis fylls på med.

I en masugn, exempelvis, fylls malm, slaggbildare, och koks på lagervis och kontinuerligt från toppen av masugnen. Tillsammans förflyttas alla lager i nedåtgående riktning. Karaktären på de individuella komponenterna hos beskickningen samt summan av alla komponenterna har stor betydelse för masugnens drift.

Koks
Förädlat stenkol som används som reagensmedel vid exempelvis järnframställning i en masugn.
Läs mer
Slaggbildare
Slaggbildare används för att underlätta bildande av en slagg med önskade egenskaper, som har möjlighet att separera oönskade ämnen från metallbadet.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP