Koks

Illustration av Koks

Förädlat stenkol som används som reagensmedel vid exempelvis järnframställning i en masugn.

Stenkol, men även (främst tidigare historiskt) träkol tillsätts som reduktionsmedel i en masugn, tillsammans med järnmalm och slaggbildare för att producera järn. Innan stenkol går till masugnen måste den koksas i ett koksverk, vilket innebär att vatten och andra ämnen tas bort ur stenkolen för att förbättra hållfastheten. Koksen upphettas utan tillgång till syre och flyktiga ämnen, vilka verkar förorenande på kokset, försvinner.

Järn
Om man inte direkt syftar på grundämnet Fe så menar man kol-legeringar på över 2%, vanligtvis mellan 3,5-4,5%, som gör att den ej är smidbar.
Läs mer
Järnmalm
Råmaterial bruten från en gruva och innehållandes en majoritet järnoxid som sedan används för framställning av råjärn. Järnmalmen anrikas för att öka procentuella mängden järnoxid och reducera mängden oönskade ämnen.
Läs mer
Slaggbildare
Slaggbildare används för att underlätta bildande av en slagg med önskade egenskaper, som har möjlighet att separera oönskade ämnen från metallbadet.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP