Slaggbildare

Illustration av Slaggbildare

Slaggbildare används för att underlätta bildande av en slagg med önskade egenskaper, som har möjlighet att separera oönskade ämnen från metallbadet.

För att "rena" metallsmältan från oönskade ämnen används en slagg, vilken separerar reagerar med metallsmältan samt fångar upp oönskade ämnen. Som slaggbildare används främst kalk, magnesium, och aluminium, men även andra ämnen förekommer. En optimerad slagg, och därmed även slaggbildare, är avgörande för metallframställningsprocesser.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP