Brinells hårdhet

Mått på ett materials hårdhet

Se brinellprovning">Brinellprovning för djupare beskrivning

Brinellprovning
Testmetod för material där en karbidkula pressas ned mot ytan och den skapade nedsänkningen mäts för att uppskatta materialets brinellhårdhet.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP