Brinells hårdhet

Mått på ett materials hårdhet

Se brinellprovning">Brinellprovning för djupare beskrivning

Brinellprovning
Testmetod för material där en karbidkula pressas ned mot ytan och den skapade nedsänkningen mäts för att uppskatta materialets brinellhårdhet.
Läs mer

Ordlista

Syl