Svalningskrympning

När metall svalnar så krymper det vilket vid gjutning kan leda till inre spänningar samt sprickbildning ifall stelningshastigheten varierar för mycket mellan den gjutna detaljens delar.

Genom att ha stelningshastigheter och svalningskrypning i åtanke vid designen av gjutdetaljen kan man minimera risken för att inre spännigar och sprickbildningar uppstår.

Se även stelningskrympning.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP