Brottgräns

Illustration av Brottgräns

Mängden dragkraft ett material kan motstå innan brott uppstår.

Material som utsätts för nog hög kraft initieras sprickbildning genom ytdefekter eller interna defekter. Dess växer sig ofta större utan att ytterligare kraft behöver appliceras för att slutligen leda till brott.

För duktila material så deformeras materialet innan slutligt brott uppstår vilket kan ge en förvarning om risken för brott.

För spröda material sker en omedelbar spricktillväxt utan nämnvärd materialdeformation vilket gör det svårt att upptäcka innan brott uppstår.

Låg och jämn kornstorlek, hög seghet och homogenitet i ett stål är faktorer som motverkar sprickbildning medan karbider i korngränserna, sprödhet och abnorm kornstorlek är faktorer som påverkar brottgränsen negativt.

Brottgränsen möts upp genom dragprov vilket resulterar i en dragprovkurva">dragprovkurva där både sträckgräns, brottgräns och elasitcitetsmodulkan kan avläsas.

Brottgräns beteckans Rm med enheten N/mm2

Dragprov
En stav med standardiserad utformning för att testa ett materials mekaniska egenskaper genom dragprovning
Läs mer
Dragprovkurva
Den kurva som fås vid dragprovning där förhållandet mellan töjning och dragspänningen visualiseras som en kurva i ett diagram.
Läs mer
Seghet
Ett materials förmåga att motstå fortsatt tillväxt av en initierad spricka
Läs mer
Sprödhet
Ett materials oförmåga att motstå fortsatt tillväxt av en initierad spricka
Läs mer
Sträckgräns
Kraften som krävs för att uppnå plastisk (bestående) deformation hos en metall.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP