Sprödhet

Ett materials oförmåga att motstå fortsatt tillväxt av en initierad spricka

Sprödhet kan mätas med slagprov" rel="popover" title="">slagprovCharpy hejarprovning. Metoden mäter den mängden energi ett materialet kan absorbera utan att brott uppstår vid specifika temperaturer. Den upptagna energin från slagprovet mäts upp till ett seghetsvärde, där mycket låg seghet definieras som sprött.

Vid sprött brott är tillväxten av en spricka är omedelbar och snabbt leder till materialbrott utan nämnvärd deformation. De flesta material kan vara både spröda och sega beroende på temperatur. Det är såles viktigt att veta temperaturintervall för att välja rätt material för en specifik applikation

Seghet förväxlas ofta med duktilitet" rel="popover" title="">duktilitet som istället är ett mått på hur mycket bestående deformering, så kallad plastisk deformering, ett material kan genomgå innan sprickor uppstår.

Duktilitet
Ett materials förmåga att genomgå permanent deformering utan att sprickor initieras.
Läs mer
Seghet
Ett materials förmåga att motstå fortsatt tillväxt av en initierad spricka
Läs mer
Slagprov
En stav med standardiserad utformning för att testa ett materials seghet genom slagprovning
Läs mer
Sprött brott
Ett brott som uppstår plötsligt utan att föregås av plastisk deformation

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP