Deformationshärdning

Vid plastisk deformation förändras vissa materials mikrostruktur få så sätt att ytterligare deformation försvåras

Dislokationer i ett material försvårar plastisk deformation. Då väl materialet genomgår plastisk deformation så skapas ytterligare dislokationer som gör att den pålagda kraften måste ökas för att materialet skall deformeras ytterligare.

Deformationerna blir till slut så många att ingen ytterligare plastisk deformation är möjlig och brottgränsen är således nådd.

Olika material har olika förmåga att genomgå plastisk deformation och deformationshårdnad vilket kan utläsas av en deformationshårdnadsexponent. Ett sprött material har mycket liten eller ingen deformation innan brott uppstår.

Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP