Halv Y-fog

Illustration av Halv Y-fog

Stumsvets där ena sidan är vinkelrät och den andra fasad halvvägs genom plåten

Typer av fogberedningar visar en överblick på de vanligaste fogberedningarna.

Typer av fogberedningar
Vid sammanfogning av metaller så använder man sig av en uppsättning grundsymboler som beskriver hur själva fogen skall vara utformad
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP