Elektrolys

Metod för att driva kemiska reaktioner som annars inte uppstår spontant.

Vid en elektrolys sänks två elektroder (anod och katod) ned i en elektrolyt och kopplas till en strömkälla. Elektrolytens negativa joner dras till anoden och de positiva till katoden...

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP