Chargeförlopp

Illustration av Chargeförlopp

Benämning för samtliga steg och enhetsprocesser som utförs mellan materialets ingång och utgång från kärlet, samt dess följd.

Chargeförloppet i en LD-ugn eller konverter, exempelvis, visas i figuren. De moment som det flytande järnet genomgår är:

  • skrot chargeras

  • råjärn chargeras

  • konvertern tippas i vertikalt läge

  • syrgaslansen sänks ned i konvertern

  • syrgasblåsningen börjar, under blåsningens gång tillsätts slaggbildare.

  • blåsningen slut, provtagning och temperaturmätning

  • eventuell omblåsning om föreskrivna värden ej uppnåtts

  • tappning

  • legeringstillsats i skänk under tappningens gång

  • slaggtappning 

 

Skänk
Behållare för flytande metall.
Läs mer
Slaggbildare
Slaggbildare används för att underlätta bildande av en slagg med önskade egenskaper, som har möjlighet att separera oönskade ämnen från metallbadet.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP