Skänk

Illustration av Skänk

Behållare för flytande metall.

Behållaren är invändigt beklädd med keram för transport och/eller behandling av flytande metall. För större volymer används ibland en torped.

Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer
Torped
Större kärl monterad på järnvägsvagn för itappning och behandling av flytande metall.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP