Torped

Illustration av Torped

Större kärl monterad på järnvägsvagn för itappning och behandling av flytande metall.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP