Bilningshammare

Illustration av Bilningshammare

Handhållen maskin för axiellt oscillerande verktyg

Kan förses med en mängd olika verktyg som nyttjas för att slå sönder och avlägsa material såsom betong.

Vissa har även en roterande rörelse vilket möjliggör borrning av hål likt en slagborr

Slagborr
Handhållen maskin för borrning i betong
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP