CCT-diagram

Illustration av CCT-diagram

Diagram som visar vilka materialstrukturer som kan uppnås genom olika svalningshastigheter

Detta CCT-diagram gäller för ett stål med 0,67% C, 0,2% Si och 0,7% Mn som varmhålls i 850°C under 10min för att uppnå austenitisk struktur.

De böjda kurvorna utgör olika konstanta svalningshastigheter (böjda då tidsskalan är logaritmisk) där 0,2-2°C/sek motsvarar luftkylning. För snabbare kylning, släckning, används vanligtvis vatten eller olja.

Det blå området som linjerna passerar visar när omvandlingen från austenit startar och när den övergått till eftersträvad materialstruktur.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP