Sprött brott

Ett brott som uppstår plötsligt utan att föregås av plastisk deformation

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP