Sträckgräns

Illustration av Sträckgräns

Kraften som krävs för att uppnå plastisk (bestående) deformation hos en metall.

Sträckgränsen är den uppmätta kraften som krävs för att uppnå plastisk deformation. För vissa material såsom konstuktionsstål så finns det en tydlig övre och undre sträckgräns medan för tex kallvalsad plåt så är denna övergång mer otydlig, för det sistnämna materialet anges vanligtvis resttöjgräns istället för sträckgräns.

Vid ytterligare belastning nås slutligen materialets brottgräns.

Enhet
MPa

Beteckning
ReH = Övre sträckgräns
ReL  = Under sträckgräns
Re = Sträckgräns
Rp 0,2 = Resttöjgräns

Brottgräns
Mängden dragkraft ett material kan motstå innan brott uppstår.
Läs mer
Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP