SS-EN ISO 4063-4 :Trycksvetsning

Illustration av SS-EN ISO 4063-4 :Trycksvetsning

Grupp 4 inom SS-EN ISO 4063 avser metoder där metalldelarna pressas samman med eller utan upphettning för att sammanfogas

Flera av metoderna inom denna grupp använder så kallad diffision för att skapa sammanfogningen. Detta betyder att man skapar förutsättningar för en atomvandring mellan ytorna som skall sammanfogas vilket då genererar en homogen fog.

Inom gruppen ryms även svetsmetoder som nyttjar friktion för att generera hetta eller en explosionsartad sammanslagning av metallerna som skall sammanfogas.

Läs mer om olika svetsmetoder inom SS-EN ISO 4063-4
https://www.manufacturingguide.com/sv/trycksvetsning

För en översikt, se SS-EN ISO 4063 – Grupper av svets- och lödmetoder

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP