Du är här

Trycksvetsning

Diffussionsvetsning, DFW

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning genom värme och tryck där sammanfogningen i kontaktytorna sker via diffusion av atomer.

Explosionsvetsning, EXW

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning av två metallplåtar genom värme och tryck skapat av ett sprängämne som detoneras över den övre metallplåten.

Friktionsvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning av två arbetsstycken genom rotation och värmeskapande friktion.

Kalltrycksvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning som genom stor plastisk deformation fogar samman två arbetsstycken utan att dessa förvärms.

Magnetpulssvetsning, MPW

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning som skapas genom alstrandet av magnetiska pulser.

Ultraljudsvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning genom tryck och värme skapat av ett lokalt och högfrekvent vibration som tillförs materialet