Du är här

Diffussionsvetsning, DFW

Sammanfogande bearbetning genom värme och tryck där sammanfogningen i kontaktytorna sker via diffusion av atomer.

Beskrivning
Illustration av Diffussionsvetsning, DFW

Hur fungerar metoden

Två arbetsstycken [1] med olika koncentrationer placeras mellan två pressar [2]. Pressarna är unika för varje kombination av arbetsstycken, vilket leder till att en ny design krävs om produktens design ändras.

Värme som motsvarar cirka 50-70% av materialens smältpunkt tillförs sedan systemet, vilket ökar atomernas rörlighet i de båda materialen.

Pressarna trycks sedan samman, vilket leder till att atomerna börjar diffundera mellan materialen och över kontaktytan [3]. Diffusionen sker tack vare arbetsstyckenas olika koncentrationer, där värmen och trycket endast underlättar processen. Trycket läggs därför på för att få materialens kontaktytor så nära som möjligt så att atomerna lättare kan diffundera. När en önskvärd andel atomer har diffunderat, tas värmen och trycket bort och den sammanfogande bearbetningen är färdig.

Atomer
Beståndsdelen av grundämnena
Läs mer