Hardox Wearparts

Org.nr

556313-7933x

Världens ledande nätverk för slitdelsservice - www.hardoxwearparts.se

Hardox Wearparts är ett världsomspännande nätverk av slitdelstillverkare. Vi tillhandahåller slitdelar och slitagelösningar som håller industrin igång med optimerad produktivitet och livslängd. Med mer än 500 center i 100 länder, finns det alltid ett Hardox Wearparts center nära dig!

Hög produktivitet och låga underhållskostnader är kärnan i varje Hardox Wearparts-centers verksamhet. Vi hjälper dig att välja rätt slitdelar och tjänster, och vi är fast beslutna att göra det bättre än någon annan.

De första Hardox Wearparts-centren öppnades år 2000 i Europa. Sedan dess har vi passerat 500-strecket och fortsätter att starta nya fullservicecenter över hela världen.

När du gör affärer med ett Hardox Wearparts-center bör du ha höga förväntningar. Varje Hardox Wearparts-center ställer höga krav på personalens kompetens och garanterar kvalitet, prestanda och säkerhet hos centrets delar och tjänster.

Hardox Wearparts-medlemmarna har tillgång till vad som förmodligen är världens största kunskapsbas om slitage. Erfarenheter från andra center och SSAB slitagespecialister omsätts praktiskt i våra kunders utrustning och installationer.

Kontakter

Besöksadress

550 Centers Worldwide
100 Countries
Sverige
Företagsinformation

Leverantörskategori

Produktutveckling
Tillverkning - Lego
Tillverkning - Slutprodukt
Service & Underhåll

Branschsegment i fokus

Bussar och Lastbilar
Bygg
Energi
Entreprenadmaskiner
Försvarsindustri
Gruvindustri
Industrimaskiner
Jordbruk
Verkstadsprodukter
Off shore
Processindustri
Skogsbruk
Öppen för breddning
Tjänsteområden

Tillverkning / Försäljning verktyg

Pressverktyg
Formsprutningsverktyg
Varmpressningsverktyg
Skärande verktyg - Special
Skärande verktyg - Standard
Slipning av verktyg
Stans- & Klippverktyg
Berörda tillverkningsmetoder [in house för tillverkande leverantörer]