Du är här

Rundvalsning av plåt

Bockande bearbetning där plåten passerar mellan valsar som ger en löpande radiebockning.

Beskrivning
Illustration av Rundvalsning av plåt

Hur fungerar metoden

Arbetsstycket placeras ovanpå två nedre valsar [1] (finns även varianter där fler valsar används) vartefter en övre vals [2] pressas ned mot ytan mellan de nedre valsarna. Detta ger upphov till en böjande kraft som genom plastisk deformation, bockar arbetsstycket.
 
Plåten matas sedan förbi de drivna valsarna och bockas på så sätt till en radie. För att uppnå eftersträvad radie på arbetsstycket upprepas processen vanligtvis steg för steg.
 
En varierad radie kan uppnås genom Rundvalsning av plåt CNC.
Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.